Tutkimus- ja kehittämisprojektit

Voit tutustua rakentamiseen liittyviin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin sekä niiden tulosaineistoihin alla:

Puu-TKI -kehittämis- ja investointihanke

Digital DECATHLON – Digital Design Collaboration in higher education

Sustainable Building Solutions

Rakentamisen vihreä siirtymä

Tuotantopohjaisesta osaamisperustaiseen puurakentamisen ekosysteemiin

Digital Twin – Kiinteistö- ja talotekniikan kestävät palvelut ja osaaminen

Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen

Puurakentaminen – vähähiiliset rakentamisen ratkaisut

BioPartnerit – kehittämis- ja investointihanke

Promoting Cross-Border Wood Construction Business

Joensuu Light House – tutkimus- ja kehitystoimenpiteet

Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City

Teollisen rakentamisen ratkaisut – arvoketjumallista liiketoimintaa

Rakentamisen digitalisaatio

Wood Innovation Network – Itäsuomalaisten puualan yritysten ja
innovaatioverkoston uudistaminen

Bino – Puurakentamisen osaamisen siirto

Bino – Resurssitehokkaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit