Etusivu » Yhteys­tiedot

Yhteys­tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu

Sirpa Kolari
koulu­tus­pääl­likkö
+358 50 476 9593
sirpa.kolari(at)karelia.fi

Mikko Matveinen
senior project manager
puura­ken­ta­minen ja ympäris­tö­vai­ku­tukset
+358 50 370 5830
mikko.matveinen(at)karelia.fi

Ossi Laakkonen
Opettaja / projek­ti­pääl­likkö
Älykkäät kiinteistöt
+358 40 037 3767
ossi.laakkonen(at)karelia.fi

Timo Pakarinen
Lehtori / Projek­ti­pääl­likkö
raken­nus­tek­niikka ja puura­ken­ta­minen
+358 50 376 5742
timo.pakarinen(at)karelia.fi

Ville Mertanen
Opettaja / labora­torion laatu­vastava
puutek­niikka ja elinkaa­ri­las­kenta
+358 46 923 1885
ville.mertanen(at)karelia.fi

Jari Kuusisto
projek­ti­suun­nit­telija
LVIAS-tekniikka ja energia­si­mu­loinnit
+358 50 535 7312
jari.kuusisto(at)karelia.fi

Riku Hirvonen
projek­ti­asian­tuntija
raken­nus­tek­niikka
+358 46 921 0469
riku.hirvonen(at)karelia.fi

Juuso Kokkonen
projek­ti­koor­di­naattori
elinkaa­ri­las­kenta
+358 50 521 3267
juuso.kokkonen(at)karelia.fi

Shammi Keya
projek­ti­tutkija
arkki­teh­tuuri ja ympäris­tö­vai­ku­tukset
+358 50 479 2742
shammi.keya(at)karelia.fi

Jouni Luoma
Projek­ti­asian­tuntija
puutuotteet ja liike­toi­minta
+358 50 408 5294
jouni.luoma(at)karelia.fi