Puurakentaminen

Puurakentaminen on nouseva trendi Suomessa ja Euroopassa. Syinä tähän ovat uusiutuvan materiaalin tuomat ympäristöhyödyt sekä puurakentamisen järjestelmien tuomat kilpailuedut, kuten kuivaketjun hallinta, korkea esivalmistusaste sekä rakentamisen nopeus.

Puusta on perinteisesti rakennettu pientaloja, päiväkoteja ja kouluja. Suurin osa nykyisistä pientaloista tehdään puurakenteisina ja niiden rakentamisessa puun osuus onkin noin 90 prosenttia. Uusista kerrostaloista noin 5-6 prosenttia on tehty puusta. Julkisessa rakentamisessa kuten esimerkiksi kouluissa puun osuus on tällä hetkellä noin 15–20 prosenttia.

Puurakentaminen tarjoaa myös useita mahdollisuuksia nostaa puuraaka-aineen jalostusarvoa ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puurakentaminen liittyy kiinteästi biotalouteen, jossa pyritään uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön.

Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa soveltavaa tutkimusta ja tarjoaa koulutuspalveluita puurakentamisen teemassa osana rakennustekniikan koulutusvastuualueen toimintaa. Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamisen osaamisen ydin on rakennustekniikan ja rakennusfysiikan soveltamista puurakentamisessa käytettyihin ratkaisuihin. Tämän lisäksi puumateriaaliin liittyvä osaaminen täydentää ydinosaamisia.

Puututkimuksen ja puurakentamisen edelläkävijä

Joensuun seutu tarjoaa kansallisesti vertaansa vailla olevan ympäristön puurakentamiselle. Karelia-ammattikorkeakoulu lisäksi samassa kaupungissa toimii Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto ja Luonnonvarakeskus. Puuosaamisemme on kysyttyä valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Pohjois-Karjalassa päästään puusta pitkälle!

Katso myös: Woodjoensuu.fi