Bino – Puurakentamisen osaamisen siirto

 

Projektin kesto: 01.11.2014 – 31.12.2016 (päättynyt)
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

 

BiNo – Puurakentamisen osaamisen siirto- hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja hankkia maakuntaan paras mahdollinen osaaminen, joka tukee puurakentamisen osaamisen kehittymistä. Osaamisen siirto kohdistuu erityisesti suuren mittakaavan puurakentamiseen, kuten kerrostalorakentamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää yrityslähtöisiä puurakentamisen projektien läpivientiä sekä arvoketjujen kehittymistä ja näin lisätä toimialaan liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Hankkeessa tehtävä osaamisen siirto tapahtuu asiantuntijatyöskentelyn ja konkreettisen kehitystoiminnan keinoin, jotka on sidottu osaksi alueella käynnissä oleviin ja käynnistyviin puurakentamisen projekteihin. Hankkeessa järjestetään asiantuntityöskentelyä yrityksille ja opetushenkilökunnalle esiin nousseiden tarpeiden pohjalta. Myöhemmin hankittu ja lisääntynyt osaamisen siirtyy osaksi Karelia ammattikorkeakoulun koulutustoimintaa, jolla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa elinkeinoelämän näkökulmasta. Hankkeessa tehdään myös konkreettista kehitystoimintaa liittyen toimialan tuotekehitystarpeisiin. Kehitystoiminta voi liittyä esimerkiksi tuotteiden suunnitteluun, tuotannonsuunnitteluun, uusien teknologioiden käyttöönottoon tai tuotteiden ja rakenteiden toiminnallisuuden simulointiin ja testaukseen.

Hankkeen tuloksena syntyy puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden tarpeita palveleva kehitys ja innovaatioympäristön toimintamalli, joka edistää rajapintainnovaatioiden syntymistä, sillä puurakentamisen ratkaisuja ja niiden toimintaa tarkastellaan monialaisesta näkökulmasta, mukaan lukien rakennustekniikka, materiaalitekniikka ja talotekniikka. Lisäksi hankkeen aikana hankittu ja kasvanut osaaminen tuotteistetaan palveluiksi, jotka palvelevat yritysten innovaatiotoimintaa.

Kaikki hankkeessa tehtävät toimenpiteet tähtäävät maakunnallisen elinkeinopohjan laajentamiseen ja aluetalouden kehittymiseen. Toiminnan keskiössä on myös hankitun osaamisen sekä yritysten tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen ja viennin edistäminen markkinoille yhteistyössä muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa. Tulevaisuuden osalta hankkeen aikana hankittu ja kasvanut osaaminen mahdollistaa erittäin vaativien puurakentamisen kohteiden toteuttamisen hyödyntäen maakunnassa olevaa osaamista ja resursseja. Pitkällä aikavälillä hanke edistää yhteiskunnan muuttumista entistä vähähiilisemmäksi, sillä puupohjaisten tuotteiden käyttö on yksi merkittävimmistä tavoista sitoa hiiltä sekä käyttää materiaalia, joka on sitonut merkittävästi hiiltä kasvukautenaan.

Yhteyshenkilö:

Matveinen Mikko
+35850 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi