Wood Innovation Network – Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistaminen

Projektin kesto: 1.5.2015 – 31.12.2017 (PÄÄTTYNYT)
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma, Ohjelmakausi 2014-2020

Wood Innovation Network (WIN) -hanke on puutuoteteollisuuden itäsuomalainen uusiutumis-, kasvu- ja kansainvälistymishanke. Hankkeen toiminta tukee yritysten haluamaa uusiutumisen, kasvun sekä uuden viennin ja muun kansainvälistymisen valmistelua, suunnittelua ja toteuttamista uusilla tehokkailla tavoilla ja alalle poikkeuksellisen laajan ja monialaisen uuden innovaatioverkoston asiantuntijapalveluilla.

Hankkeen TKI-klinikan toiminnalla valmistellaan, käynnistetään ja toteutetaan alueen puualan ja teollisen puurakentamisen uusiutumisessa ja kasvussa tarvittavaa ja yritysten haluamaa korkeatasoista tutkimus-, kehitys- ja protopajatoimintaa. TKI-klinikan toiminta perustuu yritysten strategioihin ja klinikan toiminta tuottaa niitä puutoimialan tarvitsemia asiantuntijapalveluja, joita muut alueen toimijat eivät pysty tuottamaan. Innovaatioklinikan palveluja voivat käyttää kaikki kolmen maakunnan yritykset ja suurin osa klinikan palveluista tuotetaan hankkeen toiminta-alueen kolmessa ammattikorkeakoulussa.

Hankkeen palveluilla tuetaan myös puurakentamisen kehittämistä sekä erityisesti teollisen puurakentamisen pilottikohteiden valmistelua, suunnittelua ja käynnistämistä sekä jalostavan alihankintatoiminnan syntymistä esim. CLT-, LVL-levyjen tai muiden rakentamisessa tarvittavien puupohjaisten puolivalmisteiden ja tuoteosien jalostamiseksi. Hanketta toteuttavat yritysten kanssa yhteistyössä Savonia-amk, Karelia-amk, Aluekehityssäätiö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Navitas Kehitys Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy sekä alueella toimivat muut elinkeino-organisaatiot. Hankkeen toiminta-alueana on Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

 

Karelia-amk:n yhteyshenkilö:

Matveinen Mikko
+35850 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi