Tutkintoon johtava koulutus

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa Tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta insinööri (AMK) rakennustekniikan ja talotekniikan aloille.

Lisätietoja tutkintoon johtavista koulutuksista:

Insinööri, rakennustekniikka
Insinööri, rakennustekniikka, monimuotototeutus
Insinööri, talotekniikka

Rakennustekniikka

Rakennustekniikan opinnoissa perehdyt syvällisesti talonrakennustekniikan eri osa-alueisiin. Suuntaudut opinnoissasi joko rakennesuunnitteluun tai rakennustuotantoon. Rakennustekniikan monimuototeutuksessa painotetaan erityisesti puurakentamista ja rakentamisen ympäristövaikutuksia. Opintojen aikana saat tämän hetken ajankohtaisimman tiedon puurakentamisesta ja hiilitaselaskennasta. Rakennustekniikan koulutusohjelmalla on myös laaja eurooppalainen yhteistyöverkosto rakennusalan yritysten ja korkeakoulujen kanssa, mikä mahdollistaa opiskelun ja työharjoittelun myös ulkomailla.

Talotekniikka

Talotekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan energiatehokkaita talotekniikan järjestelmiä. Tutkinnossa suuntaudutaan talotekniikkaan ja perehdytään sähkö- ja lvi-alaan, joiden suunnitteluun ja toteutukseen talotekniikan koulutus ja alan työkokemus antavat sinulle auktorisoidun pätevyyden. Opintojesi päätyttyä hallitset taloteknisten järjestelmien kokonaisuuden, sähköturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä tunnet rakennustuotannon prosessit.