Julkaisut

Julkisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotettuihin julkaisuihin pääset tutustumaan alla:

Asiantuntijaselvitykset

Yritysten ja yhteisöjen kehittämistä varten tehdään teknis-taloudellisia selvityksiä.

Esimerkkejä tehdyistä selvityksistä:

Opinnäytetyöt

Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyt rakennustekniikan opinnäytetyöt löytyvät Theseuksesta.

Alla esimerkkejä rakentamiseen liittyvistä töistä: