Ympäristövaikutukset

Euroopan tasolla rakentaminen kuluttaa kaikista luonnonvaroista jopa 50% painon mukaan mitattuna. Rakennukset kuluttavat n. 40% energiasta ja tuottavat 36% hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi rakentamisen jätteet ja rakennusten purkujätteet tuottavat 25-30% kaikista jätteistä. Rakennusmateriaalien osuus rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljestä on jo nykyisellään merkittävä, ja se kasvaa entisestään rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja energiajärjestelmän kehittyessä.

Rakennusten päästöjä voidaan tarkastella elinkaariarvioinnin avulla. Elinkaariarviointi käsittelee rakennusten osalta ympäristönäkökohtia ja rakennuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajan. Tällöin voidaan puhua rakennuksen osalta ”kehdosta hautaan” tarkastelusta, jossa otetaan huomioon tuotteiden valmistus, käyttö, käytöstä poisto, kierrätys ja aiheutuvat jätteet.

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen kannalta merkittävimmät vaiheet ovat rakennusmateriaalien valmistuksen päästöt ja käytönaikainen energiankulutus. Eri laskentamenetelmien rajaukset ja säännöt kuitenkin vaikuttavat siihen, miten elinkaaren vaiheet painottuvat.

Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa soveltavaa tutkimusta ja koulutuspalveluita rakentamisen ympäristövaikutukset teemassa osana rakennus- ja talotekniikan koulutusvastuualueiden toimintaa.