Joensuu Light House – tutkimus- ja kehitystoimenpiteet


Projektin kesto: 01.5.2018 – 31.12.2019
Rahoitusohjelma: Ympäristöministeriö

Hankkeen tiivistelmä: 

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa liittyvät kerrostalorakentamiseen, julkiseen rakentamiseen, hallimaisiin rakennuksiin ja infrastruktuurirakentamiseen. Tähän saakka suomessa ei ole rakennettu yhtään yli 8-kerroksista puukerrostalokohdetta. Huomioiden betonikerrostalorakentamisen volyymi voidaan myös sanoa, että rakennetut puukerrostalokohteet ovat vielä prototyyppejä ja kerroskorkeudeltaan maksimissaan 8-kerrosta. Lisäksi kohteiden rakentaminen on ollut muutaman kaupallisen toimijan varassa, joten luotettavaa ja paikkansapitävää tietoa näiden kohteiden suunnitteluun liittyvistä haasteista, kuten teknisten ratkaisujen toimivuudesta ja pitkäaikaiskestävyydestä ei ole saatavilla.

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli on parhaillaan rakennuttamassa 14-kerroksista puukerrostalokohdetta (Joensuu Light House), joka valmistuessaan tulee olemaan Suomen korkein puukerrostalo. Rakennuskohde tarjoaa merkittävän tutkimuskohteen kansallisessa ja kansainvälisessäkin mittakaavassa, sillä siinä käytettävä rakennusjärjestelmä on verrattain uusi.

Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamisen painopistealueen näkökulmasta se tarjoaa merkittävän tutkimus ja kehittämisympäristön puurakentamiseen liittyvän osaamisen kasvattamiseksi sekä sen levittämiseksi valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa korkeiden, yli 8-kerroksisten puukerrostalojen, suunnitteluun ja työmaa toteutukseen liittyen. Tässä yhteydessä tarkastelun kohteena on Joensuuhun rakennettava 14-kerroksinen puukerrostalo Joensuu Light House. Kohteesta kerättävää tietoa ovat mm. rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus, rungon painumat ja siirtymät, äänitekninen toimivuus ja työmaatekniikka. Kohteesta tuotettava tieto edistää puurakentamisen alan kehittymistä erityisesti korkean kaupunkirakentamisen kontekstissa.

Eri tutkimus- ja kehittämistoimenpiteet dokumentoidaan ja raportoidaan case-tutkimuksien, opinnäytetöiden ja julkaisujen muotoon. Tuotettua tietoa tullaan julkaisemaan alan lehdissä, akateemisissa julkaisuissa ja eri tapahtumien, kuten seminaarien yhteydessä.


Yhteyshenkilö:

Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi