Lyhytkurssit

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa rakentamisen alaan liittyvää täydennyskoulutusta yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Lisäksi eri tutkimus- ja kehittämisprojektit järjestävät aihepiiriin liittyviä avoimia koulutuksia, työpajoja, webinaareja/seminaareja.

Avoin AMK

Suurin osa avoimen ammattikorkeakoulun koulutuksista toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelu on samanlaista kuin ammattikorkeakouluopiskelu yleensä: opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, vaatimukset ja opettajat ovat samoja. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi tai muuten lisätä tietojasi ja taitojasi

Lisätietoja muista Avoimen AMK:n opintotarjonnasta löydät tästä.

Täydennyskoulutus

Muu koulutustoiminta

Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisprojektit järjestävät erityyppisiä koulutustilaisuuksia, jotka ovat pääsääntöisesti kaikkien saavutettavissa.

Tulevista tutkimus- ja kehittämisprojektien järjestämistä koulutustilaisuuksista ilmoitetaan Ajankohtaista -osiossa.

Esimerkkejä viime vuosina toteutuneista koulutuksista:

 • Tietomallinnus -webinaarisarja, 2020-2021
 • Ympäristökriteerit ohjaustyökaluna julkisissa hankinnoissa -työpaja, 15.5.2019
 • Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristöselosteet -työpaja, 27.3.2019
 • Rakennuttaminen ja riskienhallinta -työpaja, 1.11.2018
 • CLT-koulun rakennuttaminen -työpaja, 11.10.2018
 • Puukerrostalojen toteutus -työpaja, 30.10.2018
 • MagiCAD-koulutus, 8.-9.5.2018
 • Autodesk Revit tietomallintamisen peruskurssi, 23.-24.4.2018
 • LEAN rakennusalalla -koulutus, 20.4.2018
 • Uudistuneet palomääräykset -työpaja, 14.3.2018
 • Puukerrostalon jäykistysratkaisut -työpaja, 5.6.2018
 • Puukerrostalotyömaan sääsuojaus ja kosteudenhallinta -työpaja, 12.9.2017
 • Solibri Model Checker -koulutus, 6.11.2017
 • Massiivipuurakentamisen kiinnikeratkaisut -työpaja, 20.4.2017
 • Puukerrostalon työmaatekniikka ‐työpaja, 27.10.2016
 • Rakennesuunnittelu puukerrostaloissa, 13.5.2016
 • Puukerrostalon rakennuttaminen -työpaja, 10.11.2015
 • Puukerrostalon suunnittelu – rakennustekniikka, 26.10.2015
 • Puukerrostalon arkkitehtuurisuunnittelu -työpaja, 9.10.2015
 • Äänitekninen suunnittelu puukerrostalossa -koulutus, 22.-23.3.2015
 • Puukerrostalon rakennuttaminen -työpajasarja, 2015