Tutkimus

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttaa rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). TKI-toiminnassa keskitytään soveltavaan tutkimukseen, teknologioiden kehittämiseen, tuotekehitykseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti puurakentamisen, rakentamisen ympäristövaikutuksien sekä  digitalisaation teemoissa.

Tutustu myös:

Tutkimus- ja kehittämisprojekteihin

Julkaisuihin ja opinnäytetöihin

Laboratorioympäristöihin

Biopartnerit-verkostoon