Etusivu » BIOpart­nerit

Biopart­nerit

Puu- ja biota­lousalan yritysten tuote­ke­hi­tys­kumppani

Biopart­nerit tarjoavat matalan kynnyksen mahdol­li­suutta päästä käyttämään tutki­mus­lai­tosten palve­luita ja laitteita kehitys­työssään. Toiminta keskittyy puu- ja kuitu­poh­jaisiin materi­aa­leihin ja tuotteisiin. Verkos­to­jemme kautta meillä on myös hyvät yhteydet alan muihin tutki­musor­ga­ni­saa­tioihin Suomessa ja maail­malla.

Vauhdi­tamme yritysten tuote­ke­hi­tystä

Biopart­ne­reiden toiminta keskittyy tuote­ke­hi­tyksen alkupäähän, jolloin tarvitaan nopeita kokeiluja ja testaa­mista. Biopart­nerit yhdis­tävät kemian, fysiikan, biomassan käsit­telyn sekä puuma­te­ri­aaliin ja puutuot­teisiin liittyvän osaamisen. Yksit­täisten testaus­ajojen lisäksi Biopart­nerit mahdol­lis­tavat myös laajojen ja monia­laisten tuote­ke­hi­tys­pro­jektien toteut­ta­misen.

Biopart­nerit

Itä-Suomen Yliopisto, Luonnon­va­ra­keskus ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu muodos­tavat yhdessä Biopart­nerit. ydinosaa­mi­sa­luei­tamme on kuvattu alla.


Labora­to­rio­ym­pä­ristöt

Biopart­ne­reilla on käytössään laaja ja monipuo­linen laite­kanta. Laite­kantaan voit tutustua tarkemmin tästä.

Yhteys­tiedot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen(at)karelia.fi

Itä-Suomen Yliopisto
Antti Haapala
044 520 2849
antti.haapala(at)uef.fi

Luonnon­va­ra­keskus
Veikko Möttönen
029 532 5053
veikko.mottonen(at)luke.fi