Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarja

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää Tietomallien käyttö työmaatuotannossa
webinaarisarjan. Webinaarisarja sisältää kuusi yksittäistä webinaaria ja ne toteutetaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.

Webinaarisarjan tavoitteena on tarjota käytännönläheisiä esimerkkejä tietomallien hyödyntämisestä työmaatuotannossa. Webinaarien kohderyhmää ovat erityisesti rakennustoiminta-alan yritykset, alan opiskelijat, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajat. Webinaarisarjan sisällöllisestä toteutuksesta vastaa Gravicon Oy:n asiantuntijat.

Webinaareihin osallistuminen on maksutonta mutta vaatii ilmoittautumisen. Webinaarien tarkemmat teemat ja ilmoittautumisohjeet löydät alapuolelta.

Webinaarien teemat, ajankohdat ja ilmoittautuminen:

Työmaan aikainen tiedonsiirtoprosessi ja tietomallikoordinaattorin rooli
22.9.2022 13.00-15.00

Aineistot

Määrälaskenta ja sen kehittäminen
To 20.10.2022 13.00-15.00

Aineistot

Työmaa-alueen ja sen logistiikan suunnittelu
24.11.2022 13.00-15.00

Aineistot

Aikataulusuunnittelu ja toteuman valvonta
19.1.2023 13.00-15.00

Aineistot

Rakentamisen laadunvarmistus
23.2.2023 13.00-15.00
Toteuman ja suunnitelman vertaaminen
23.3.2023 13.00-15.00

Webinaarisarjan on osa Rakentamisen vihreä siirtymä RAVI -projektin toimenpiteitä. RAVI-projektin tavoitteena on edistää rakentamisen vähähiilisten ratkaisujen ja prosessien käyttöönottoa, vahvistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää materiaali- ja tuoteosaamista sekä nopeuttaa digitalisaation hyödyntämistä rakentamisen prosesseissa. RAVI-projektin päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.