Etusivu » Ajankohtaista » Verkostoitumis- ja opintomatka FinnBuild-messuille 4.-6.10.2022

Verkos­toi­tumis- ja opinto­matka FinnBuild-messuille 4.–6.10.2022

Lähde mukaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun järjes­tä­mälle verkos­toi­tumis- ja opinto­mat­kalle FinnBuild 2022-messuille. Matkaan on yhdis­tetty kohde­vie­railuja mielen­kiin­toi­sissa raken­nus­koh­teissa, jotka vastaavat osaltaan ympäris­tö­te­hokkaan raken­ta­misen vaati­muksiin. Finnbuild 2022 ‑messut järjes­tetään Helsingin Messu­kes­kuk­sessa.

MATKAOHJELMA

4.10.2022

Matkus­ta­minen (7:00 – 14:00)

Linja-auto: Joensuu (Karja­lankatu 3) – Helsinki 

Kohde­vie­railut
(14:30–18:00)

5.10.2022

Osallis­tu­minen Finnbuild-messuille

Lisätietoja messuista

6.10.2022

Matkus­ta­minen (9:00 – 16:00)

Linja-auto: Helsinki – Joensuu (Karja­lankatu 3)

ILMOITTAUTUMINEN

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa matkalle osallis­tu­jille linja-autokyy­di­tyksen (Joensuu-Helsinki-Joensuu) sekä matkaoh­jelman.

Jokainen osallistuja järjestää ja kustantaa majoi­tuk­sensa itse. Majoi­tuksien osalta pyydämme huomioimaan linja-autoreitin kohteessa:

4.10.
Finlan­diatalo, Manner­hei­mintie 13 (klo 17:45)
Messu­keskus, Messuaukio 1 (klo 18:00) 

6.10.
Messu­keskus, Messuaukio 1 (klo 9:00)
Nykytaiteen museo Kiasma, Manner­hei­mi­naukio 2 (klo 9:15)

Osallis­tu­minen FinnBuild-messuille on maksu­tonta, mutta vaatii rekis­te­röi­ty­misen. Jokainen matkalle osallistuja huolehtii rekis­te­röi­ty­mi­sestä messuille itse.

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset matkalle 23.9.2022 mennessä oheisesta linkistä. Huomioithan, että matkalle on rajoi­te­tusti paikkoja ja ne täytetään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.

Lisätiedot:

Mikko Matveinen, 050 370 5830, [email protected]

Verkos­toimis ja opinto­matkan järjes­tävät Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä sekä Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen ‑projektit. Projektin päära­hoit­tajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjel­masta.