Tietomallien käyttö työmaatuotannossa webinaarisarja:

Toteuman ja suunnitelman vertaaminen -webinaari 23.3.2023

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää Toteuman ja suunnitelman vertaaminen -webinaarin osana Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarjaa. Webinaarin sisällöllisestä toteutuksesta vastaa Gravicon Oy:n asiantuntijat. Webinaariin osallistuminen on maksutonta mutta vaatii ilmoittautumisen.

Ilmoittautuminen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 23.3.2023, 13:00-15:00
Paikka: Teams-webinaari


Prosessi ja vastuut

• Toteumatiedon keruun perinteinen vs. Ideaaliprosessi

Miksi toteumatietoa?

• Esimerkkejä mallitiedon käyttötapauksista käytön ja ylläpidon aikana

Dokumentoinnin menetelmät

• Tiedonkeruun menetelmät ja työkalut

• Käytössä olevat sovellukset

Toteumatiedot käyttöön

• Ajantasatoiminta

• Natiivimallit osana luovutusaineiston toimitusta

• Huoltokirja-ajattelu

Yhteenveto

Webinaarisarjan koonti

Aineistot


Webinaari on osa Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarjaa. Tilaisuuden järjestää Karelia-ammattikorkeakoulun Rakentamisen vihreä siirtymä RAVI -projekti. RAVI-projektin tavoitteena on edistää rakentamisen vähähiilisten ratkaisujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää materiaali- ja tuoteosaamista sekä nopeuttaa digitalisaation hyödyntämistä rakentamisen prosesseissa. RAVI-projektin päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.