Tietomallien käyttö työmaatuotannossa webinaarisarja:

Määrälaskenta ja sen kehittäminen -webinaari 20.10.2022

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää Määrälaskenta ja sen kehittäminen -webinaarin osana Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarjaa. Webinaarin sisällöllisestä toteutuksesta vastaa Gravicon Oy:n asiantuntijat. Webinaariin osallistuminen on maksutonta mutta vaatii ilmoittautumisen.

Ilmoittautuminen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 20.10.2022, 13:00-15:00
Paikka: Teams-webinaari

Tietomallipohjaisen määrälaskennan periaatteet

  • Miksi ja miten määrälaskentaa tehdään 
  • Miten määrätieto ja kustannukset linkittyvät toisiinsa 
  • Miksi malleista ei saada kaikkia laskettavia tietoja
  • Määrälaskennan eri muodot ja työkalut

Tietomallipohjaisen määrälaskennan edellytykset

  • Mitkä tiedot oltava malleissa kunnossa, jotta laskentaa on mielekästä tehdä
  • Miten tarkastaa tietomallien sisältö määrälaskentaa varten

Tauko (10 min.)

Tietomallipohjainen määrälaskenta käytännössä

  • Mistä mallista lasketaan mitäkin 
  • Miten komponentit pitäisi ryhmitellä laskentaa ajatellen 
  • Tietomallipohjaisen määrälaskennan parhaat käytännöt 
  • Miten tietomallipohjaista laskentaa täydennetään muilla suunnitelmadokumenteilla

Yhteenveto ja loppukeskustelu

Aineistot

Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarjan tulevat tapahtumat ja päivämäärät

Webinaari on osa Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarjaa. Tilaisuuden järjestää Karelia-ammattikorkeakoulun Rakentamisen vihreä siirtymä RAVI -projekti. RAVI-projektin tavoitteena on edistää rakentamisen vähähiilisten ratkaisujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää materiaali- ja tuoteosaamista sekä nopeuttaa digitalisaation hyödyntämistä rakentamisen prosesseissa. RAVI-projektin päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.