Päästöjen hallinta rakennusurakoitsijan näkökulmasta -webinaarit

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää kolmen webinaarin sarjan aiheesta Päästöjen hallinta rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Webinaarien tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja päästöjen pienentämiseksi rakennusurakoitsijan ja työmaatuotannon näkökulmasta.

Webinaarisarjan sisällöllisestä toteutuksesta vastaa Sweco Oy:n asiantuntijat.

Kuvassa vasemmalta: Satu Kangas, Mia Andelin ja Oskari Loikkanen, Sweco Oy

Webinaarit järjestetään marraskuussa kolmena peräkkäisenä tiistaina:

  • 8.11. klo 14.00-15.00
  • 15.11. klo 14.00-15.00
  • 22.11. klo 14.00-15.00

Webinaarien kohderyhmää ovat erityisesti urakoitsijat ja muut rakennusalan yritykset, alan opiskelijat, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajat. Webinaareihin osallistuminen on maksutonta mutta vaatii ilmoittautumisen. Webinaarienkuvaukset löydät alapuolelta.

Ilmoittautuminen on päättynyt


Päästöjen hallinta rakennusurakoitsijan näkökulmasta webinaarit:
8.11.2022, klo 14:00-15:00

OSA 1 – Rakentamisen Päästövaikutukset ja niiden arviointi

Ensimmäisessä webinaarissa käydään läpi rakentamisen päästöjen arvioimiseen liittyviä perusteita sekä keinoja vaikuttaa niihin. Käsiteltäviä teemoja ovat ympäristöjärjestelmät ja johtaminen, yrityksen toiminnan päästöt (GHG-protokolla), rakennuksen elinkaaren päästöt (LCA) sekä yleisimmät ympäristösertifikaatit.

Kouluttajina toimivat: Mia Andelin ja Satu Kangas

15.11.2022, klo 14:00-15:00

OSA 2 – Materiaalit ja kiertotalous

Toisessa webinaarissa tarkastellaan, miten materiaalivalinnat vaikuttavat rakennuksen hiilijalanjälkeen ja, miten kiertotalouden periaatteita voidaan toteuttaa rakennushankkeissa. Webinaarissa tarkastellaan myös työmaan logistiikan ja kuljetusten vaikutusta rakentamisen hiilijalanjälkeen.

Kouluttajina toimivat: Satu Kangas

22.11.2022, klo 14:00-15:00

OSA 3 – Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen työmaatuotannossa

Kolmannessa webinaarissa keskitytään rakennustyömaan energiatehokkuuteen ja energian käyttöön osana rakennustyömaiden päästöjen hallintaa. Webinaarissa tarkastellaan konkreettisia keinoja, joilla työmaa-aikaiseen energian käyttöön ja energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa.

Kouluttajina toimivat: Oskari Loikkanen ja Satu Kangas

Päästöjen hallinta rakennusurakoitsijan näkökulmasta –webinaarit järjestää Karelia-ammattikorkeakoulun Rakentamisen vihreä siirtymä RAVI -projekti. RAVI-projektin tavoitteena on edistää rakentamisen vähähiilisten ratkaisujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää materiaali- ja tuoteosaamista sekä nopeuttaa digitalisaation hyödyntämistä rakentamisen prosesseissa. RAVI-projektin päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.