Rakenteiden ja materiaalien ehjänä purkaminen ja uudelleenkäyttö
-webinaari 25.3.2022

Rakentamisen kasvihuonepäästöjen ja jätteen vähentämisen näkökulmasta tulisi tavoitella jätehierarkian eli etusijajärjestyksen noudattamista, jossa materiaaleja ja rakenteita uudelleenkäytetään kierrätyksen sijaan. Ympäristöministeriö onkin ehdottamassa rakennus- ja purkumateriaaliselvitystä osaksi uutta kaavoitus ja rakentamislakia tehostamaan materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Webinaarin tavoitteena on tarjota näkökulmia rakenteiden ja materiaalien ehjänä purkamiseen ja uudelleenkäyttöön, mukaan lukien nykytila, lainsäädäntö, tuotehyväksyntä, rakennusterveys sekä alaan liittyvä liiketoiminta. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti rakentamisen alan toimijoille sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajille.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt

Aika: 25.3.2022, klo 13:00-14:40
Paikka: Teams-webinaari

Ohjelma

13:00
Tilaisuuden avaus
Mikko Matveinen, Karelia-ammattikorkeakoulu

13:10
Rakenteiden ehjänä purkaminen ja uudelleenkäyttö selvitystyön esittely
Henna Tihinen, Tuomas Suikkanen, AFRY Finland Oy

Rakenteiden ehjänä purkaminen ja uudelleenkäyttö selvitystyö

13:40
Tuotehyväksyntä ja materiaalien kunnon todentaminen
Mikko Piitulainen, Spolia Design Oy

14:00
Rakennusterveys ja rakenteiden uudelleenkäyttö
Katja Tähtinen, Rakennustietosäätiö RTS

14:20
Kokemuksia materiaalien ja rakenteiden ehjänä purkamisesta
Virpi Eronen, Purkupiha Oy

Tilaisuuden järjestää Karelia-ammattikorkeakoulun Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen -projekti. Projektin päärahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta.