Digitalisaation hyödyntäminen työmaatuotannossa -artikkelisarja

Karelia-ammattikorkeakoulu aloittaa artikkelisarjan julkaisemisen, jonka teemana digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet rakennustyömaalla. Artikkelisarjan tavoitteena on esitellä jo olemassa olevia digitaalisista työkaluja sekä potentiaalisia teknologioita, joiden avulla rakennustyömaiden toimintaa voidaan tehostaa. Digitaaliset työkalut liittyvät mm. rakentamisen laadunvarmistukseen, työturvallisuuden kehittämiseen, resurssien seurantaan, määrälaskentaan ja aikataulusuunnitteluun.

Artikkelit julkaistaan Karelia-ammattikorkeakoulun Pulssi-portaalissa. Ensimmäiseen artikkeliin pääset tutustumaan alta.

Lisätty todellisuus tuo uusia mahdollisuuksia rakentamiseen

Artikkelisarjan julkaisu on osa Rakentamisen vihreä siirtymä RAVI -projektin toimenpiteitä. RAVI-projektin tavoitteena on edistää rakentamisen vähähiilisten ratkaisujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää materiaali- ja tuoteosaamista sekä nopeuttaa digitalisaation hyödyntämistä rakentamisen prosesseissa. RAVI-projektin päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.