Lighthouse Joensuu puukerrostalon käytönaikaisia tutkimustuloksia

Kuva: Joensuun Kaupunki / Jarno Artika

Joensuuhun valmistui vuonna 2019 suomen korkein 14-kerroksinen puukerrostalo Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin rakennuttamana. Lighthouse Joensuu toimi jo rakennusvaiheessa Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimuskohteena, jonka avulla pyrittiin tuottamaan tietoa kohteen rakennuttamisprosessiin, suunnitteluun ja työmaatoteutukseen liittyen. Myöhemmin Karelia-ammattikorkeakoulu on jatkanut aloitettua työtä keräämällä tietoa myös rakennuksen käytönaikaisista kokemuksista.

Kevään 2021 aikana Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistui kolme uutta opinnäytetyötä, jotka käsittelevät Lighthouse Joensuun käytön aikaisia kokemuksia, mukaan lukien rakennuksessa käytetyn ulkoseinärakenteen rakennusfysikaalinen toiminta, rakennuksen värähtely sekä asumistyytyväisyys. Opinnäytetöihin voit tutustua alla.

Kuva: Joensuun kaupunki / Jarmo artika

Lighthouse Joensuuhun liittyvien tutkimustoimenpiteiden tavoitteena on ollut tuottaa tietoa korkeiden, yli 8-kerroksisten puukerrostalojen, suunnitteluun ja työmaa toteutukseen liittyen. Kohteesta kerättävää tietoa ovat olleet mm. rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus, rungon painumat ja siirtymät, äänitekninen toimivuus ja työmaatekniikka. Tutkimustoimenpiteitä on rahoitettu muun muassa Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmasta.

Lighthouse Joensuu kohteeseen ja siihen liittyviin aikaisempiin tutkimustuloksiin voit tutustua täältä:

https://www.thinglink.com/card/1404083925793374210