Karelia-ammattikorkeakoulu rakentamisen vihreää siirtymää tukemassa

Kasvihuonepäästöjen hallinta sekä vähentäminen tulee lähitulevaisuudessa pakolliseksi osaksi rakennushankkeiden toteutusta. Tämä vaatii uutta osaamista kaikilta rakennushankkeisiin osallistuvilta tahoilta aina rakennuttajista rakennusliikkeisiin saakka materiaali- ja tuoteosatoimittajia unohtamatta. Karelia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomen kanssa tuottavat yhdessä uutta tietoa rakentamisen alan vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Ympäristöministeriö on parhaillaan laatimassa arviointimenetelmää ja kansallisia raja-arvoja rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljelle (CO2e) ja niihin liittyvän asetuksen rakennuksen ilmastoselvityksestä on määrä tulla voimaan vuoteen 2025 mennessä. Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljellä viitataan rakennuksen koko elinkaarensa aikana aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin.

Karelia-ammattikorkeakoulu käynnisti 1.8.2021 uuden tutkimus- ja kehittämisprojektin: Rakentamisen vihreä siirtymä (RAVI). Projektin isona tavoitteena on valmistaa rakentamisen alan toimijoita tuleviin vähähiilisyyden säädöksiin liittyen. Lisäksi tavoitteena on edistää vähähiilisten prosessien käyttöönottoa rakentamisen alan yrityksissä. Rakennusteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden näkökulmasta keskeisimmät keinot rakentamisen päästöjen pienentämiseksi liittyvät eri materiaalien ja tuotteiden kehittämiseen vähäpäästöisemmiksi, materiaaleista syntyvän hukan vähentämiseen, työmaatoimintojen ja niiden logistiikan kehittämiseen energian säästön suhteen. 

RAVI-projektin yhdeksi keskeisimmäksi yhteistyökumppaniksi valikoitui talonrakennusalan yrityksiä edustava Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi.

Talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä haluamme auttaa jäsenyrityksiämme pienentämään rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä tarjoamalla paikkansapitävää tietoja ja konkreettisia työkaluja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi,
valottaa Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen yhteistyön taustoja.

Rakentamisen, mukaan lukien infrarakentaminen, ja kiinteistöjen ylläpidon päästöt ovat noin 17,1 milj. tonnia, joka on 30% kaikista päästöistä. Rakentamisen päästöt ovat noin 4,1 milj. tonnia ja rakennusten käyttövaiheen päästöt noin 13,0 milj. tonnia. Rakentamistoiminnan päästöjen suhteellinen merkitys osana rakennusten elinkaaren päästöjä näyttää kasvavan tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa erityisesti rakennusten energiatehokkuuden kehittyminen ja energian tuotannosta syntyvien päästöjen pieneneminen.

Rakentamisen vihreä siirtymä RAVI -projektin toteutusaika on 1.8.2021-31.8.2023. Projektin päärahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR-ohjelmasta. Osarahoittajana toimivat Business Joensuu sekä projektin kumppaneina toimivat yritykset.

Lisätiedot:

Rakentamisen vihreä siirtymä -projektin kotisivu

Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen(a)karelia.fi