Puurakentamisen sivusto uudistui

Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamisen sivusto uudistui. Uudistuksen taustalla on Karelia-amk:n uudistuneen 2030 strategian tavoitteet sekä graafisen ilmeen päivitys. Uusi sivusto löytyy nyt osoitteesta: www.rakentaminen.karelia.fi.

Rakentamisen vihreää siirtymää tukemassa

Suomessa on yli 1.5 miljoonaa rakennusta, joiden kerrosala on lähes puoli miljoonaa neliömetriä. Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on noin 40% ja ne aiheuttavat noin 36% kasvihuonepäästöistä. Europan komissio, valtiot ja kaupungit ovat asettaneet omia tavoitteitaan olla tulevaisuudessa hiilineutraaleja. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on myös rakennusteollisuuden tehtävä oma osansa. Rakentamisessa tulisikin pyrkiä luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Rakentamisen alan kehittäminen on yksi Karelia-ammattikorkeakoulun strategisista valinnoista osana Hiilineutraalit ratkaisut! ja älykästä tuotantoa ja palveluja! teemoja*. Kehittäminen tapahtuu koulutuksen sekä soveltavan tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta osana rakennus- ja talotekniikan koulutusvastuualueiden toimintaa.

Tutkimus ja kehittämistoiminnan painopisteet

Uusiutuvana ja hiiltä sitovana materiaalina puu vastaa osaltaan rakentamisen alan tulevaisuuden haasteisiin. Puurakentamiseen liittyvä koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta tuleekin myös jatkossa olemaan kiinteä osa Karelia-amk:n rakennustekniikan koulutusvastuualueen toimintaa.

Viime vuosina, vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksen myötä, rakennusten elinkaaren päästöjen hallinta on noussut yhdeksi kantavaksi teemaksi osana Karelia-amk:n soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisäksi digitaalisten työkalujen hyödyntäminen osana rakentamisen prosesseja, erityisesti kiinteistöjen ylläpidossa, tukee rakentamisen vihreää siirtymää.

Tutustu Karelia-ammattikorkeakoulun rakentamisen alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueisiin:

* Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa on määritelty viisi keskeistä teemaa, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa.