Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen -projekti käynnistyi

Karelia-ammattikorkeakoulu käynnisti uuden tutkimus- ja kehittämisprojektin, jonka isona tavoitteena on tuottaa uuttaa tietoa ja menetelmiä vähäpäästöiseen  ja energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen. Projektin toteutusaika on 1.1.2021-31.5.2023.

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa tavoitteeksi on asetettu vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategian toimeenpano koskee 1,4 miljoonaa vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia. Korjausrakentamisen volyymi suomessa on noin puolet kaikesta rakentamisesta, joten rakentamisen päästöjen vähentämisessä sillä on merkittävä rooli.

Projektin tavoitteena on tuottaa uuttaa tietoa ja menetelmiä vähäpäästöiseen sekä rakentamisen kiertotaloutta edistävään korjausrakentamiseen elinkaariarvioinnin avulla kustannusten. Elinkaariarvioinnin (LCA) tavoitteena on tarkastella rakennusta kehdosta-kehtoon periaatteella: raaka-aineen valmistuksesta aina materiaalin purkuun sekä kierrätykseen/uusiokäyttöön. Korjausrakentamisen yhteydessä tämä tarkoittaa kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytämistä, joilla saavutetaan energiansäästöä sekä mahdollisimman pienet päästöt (CO2e). 

Tutkimus- ja kehittämisprojektin rahoituksesta vastaa Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus EAKR-ohjelmasta. Projektin yhteistyökumppaneina ja osarahoittajana toimivat Business Joensuu, Master Kodit Oy, Joensuun Kodit oy, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö KKES, Granlund Joensuu Oy ja Saint Gobain Finland Oy.

Lisätietoja tutkimus- ja kehittämisprojektista