Karelia-ammattikorkeakoulun rakennusakustiikan mittauksille FINAS-akkreditointi

Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorion tarjoamat rakennusakustiikan mittauspalvelut on liitetty osaksi FINAS-akkreditointia. Akkreditoituihin testauksiin kuuluvat ilma- ja askelääneneristävyyden kenttämittaukset (16283-1 ja 16283-2) sekä näihin liittyvä jälkikaiunta-ajan kenttämittaus. Akkreditoidut akustiikkamittaukset kattavat esimerkiksi huonetilojen väliset ilma- ja askelääneneristävyyden mittaukset sekä julkisivun ilmaääneneristävyyden mittaamisen. Näitä mittauksia voidaan tehdä esimerkiksi rakennuksen käyttöönoton yhteydessä ja niillä voidaan todentaa annettujen määräysten täyttyminen. Ääneneristävyyden mittauksia voidaan tehdä myös saneerattavien rakennusten suunnittelun tueksi.

Akreditoinnin hakemisen on mahdollistanut Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratoriotoimintojen osalta tehty pitkäjänteinen kehitystyö. Akkreditoidu mittaus- ja testaustoiminta mahdollistaa, että Karelia-ammattikorkeakoulu voi toimittaa juridisesti ja kansainvälisesti päteviä mittauspöytäkirjoja, mitkä ovat usein muun muassa rakentamista valvovan viranomaisen vaatimuksena rakennusprojekteissa.

Lisätiedot:

Ville Mertanen
ville.mertanen@karelia.fi
0469231885

Karelia-ammattikorkeakoulu on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T308, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.