Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa monipuolisia rakenneteknisiä ja rakennusfysikaalisia mittauksia

Rakennuksen muodonmuutoksien mittaaminen tarkkuuslaserilla

Karelia-ammattikorkeakoulun monipuolinen mittauskalusto mahdollistaa eri tyyppisten vaativien rakenneteknisten ja rakennusfysikaalisten mittausten suorittamisen. Mitattavia asioita voivat olla esimerkiksi rakenteiden muodonmuutokset kuten painumat, rakenteiden ääneneristävyys, äänivuotojen paikallistaminen tai lämpötila ja kosteus eri rakennekerroksissa. Mittauksia on mahdollista toteuttaa kenttämittauksina todellisissa kohteissa tai laboratorio-olosuhteissa.

Akustiikkamittauksia äänilaboratoriossa

Mittaukset toteutetaan monialaisessa yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorion ja tarkkuustekniikan laboratorioiden kanssa. Käytettävissä on monipuolinen mittalaitteisto. Osa mittauksista on myös mahdollista suorittaa etäseurantana, varsinkin silloin, kun tarvitaan pitkän aikavälin dataa.

Lämpötilan ja kosteuden mittaaminen rakenteesta kenttäolosuhteissa ja laboratoriossa

Lisätiedot ja tiedustelut:

Aleksanteri Juvonen, laboratorioinsinööri
santeri.juvonen[at]karelia.fi
Puh. 0505126861
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu