Uusia työkaluja vähähiilisyyden edistämiseen rakentamisessa

Rakentamisen ympäristöindikaattorit tontinluovutuksessa ja rakennushankkeiden kilpailutuksissa -opas on julkaistu.

Oppaassa esitetään suositukset kriteereiksi, joilla voidaan edistää ympäristötehokkuuden tavoitteiden saavuttamista tontinluovutuksissa ja rakennushankkeiden kilpailutuksissa. Raportissa on esitetty konkreettisia työkaluja ja menetelmiä rakentamisen elinkaarivaikutusten ja ekologisen kestävyyden mittareiden asettamiseen ja vertailuun.

Opas on toteutettu Karelia-ammattikorkeakoulun Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City -projektin toimenpiteenä perustuen Pohjois-Karjalan kuntien tarpeisiin. Selvityksen ovat laatineet Timo Rintala ja Juhani Huuhtanen Green Building Partners Oy:stä, ja sen tarkastajina ovat toimineet Mikko Matveinen ja Mika Keskisalo Karelia-ammattikorkeakoululta.

Opas on ladattavissa sähköisenä versiona: