Lieksan rakenteilla olevan koulukampuksen hiilijalanjälki on selvitetty

Lieksan kaupunki on parhaillaan rakennuttamassa uutta kampusrakennusta. Kohteen kantavat rakenteet ovat pääosin massiivipuuta. Sen valmistuttua kampukselle sijoittuu yläkoulu, lukio ja ammatillinen opetus. Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti suunnitteluvaiheen elinkaaren päästölaskennan kohteelle osana Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City -projektia. Laskennan tarkoituksena on kerätä ja jakaa tietoa rakennusten elinkaaren päästölaskennasta.

Lieksan Kuhmonkadun kampuksen osalta suurin hiilijalanjälki muodostuu luonnollisesti käyttövaiheessa energiankulutuksessa. Tähän vaikuttavat niin energiatehokkuus, rakennuksen vaipan aukotus, sijainti, sijoittuminen ilmansuuntiin nähden sekä talotekniikan ratkaisut. Seuraavaksi suurin päästöjen aiheuttaja on kohteessa käytettävät materiaalit, joiden osalta suurin vaikutus on kantavalla rungolla. Tässä tapauksessa kohteen pystyrakenteet on toteutettu CLT-rakennuslevystä ja vaakarakenteet liimapuusta.

Mielenkiintoista kyseisen kohteen osalta on, että sen puurakenteisiin sitoutunut hiilivarasto on suurempi kuin sen koko elinkaaren aikaiset materiaalien kokonaispäästöt 60 vuoden tarkastelujaksolla. Tähän vaikuttaa myös se, että Lieksassa paikallisesti tuotettavan kaukolämmön tuotannon päästöt ovat huomattavasti maan keskiarvoa pienemmät. Elinkaarilaskennan tuloksiin voit tutustua kokonaisuudessaan alla olevasta raportista.

Lieksan koulukampuksen rakentamista voit seurata täältä:

https://www.lieksa.fi/koulukampus

Lisätiedot:
Mika keskisalo
+358 50 465 3265
mika.keskisalo@karelia.fi