Joensuu CLT-päiväkotirakentamisen edelläkävijänä

 

Joensuun kaupungin Tilakeskus on valinnut uuden Hukanhaudan päiväkodin toteuttajaksi Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n. Rakennustyöt tontilla käynnistyvät elokuussa ja kohde valmistuu lokakuussa 2018. Rakennusteknisesti kohteesta tulee mielenkiintoinen, sillä siinä käytetään ulko- ja väliseinissä massiivista CLT-levyä.

Karelia-ammattikorkeakoulu on rakennushankkeessa mukana tekemässä kohteessa puurakentamisen alaa edistävää tutkimus- ja kehitystyötä. Kohde on jopa Suomen mittapuulla ainutlaatuinen, koska sen runkomateriaalina käytetään pääsääntöisesti CLT-levyä. Rakennuksen paloluokka on P3, joka mahdollistaa sen, että kantavina rakenteina toimivien CLT-levyjen pinnat voidaan jättää näkyviin ja näin hyödyntää myös puun visuaalisia ominaisuuksia. Karelia-ammattikorkeakoulun osalta tavoitteena on tehdä soveltavaa tutkimusta projektin kaikissa eri vaiheissa; suunnittelussa, toteutuksessa ja käytön aikana.

Suunnittelun aikaisissa toimenpiteissä keskitytään eri rakenneratkaisujen teknis-taloudelliseen vertailuun sekä suunnitteluprosessin dokumentointiin. Rakennusprojektin toteutuksen aikaisessa tutkimuksessa pääpaino on työmaatoteutuksen sekä työmenekkien seurannassa ja dokumentoinnissa. Päiväkodin rakenteet tullaan myös anturoimaan ja niiden kosteus- ja lämpöteknistä toimintaa tullaan seuraamaan reaaliajassa. Yksi tutkimustoimenpiteiden osa-alue tulee myös olemaan rakenteiden äänitekninen toimivuus.

Hukanhaudan päiväkoti tarjoaa mahdollisuuden tutkia rakennuksen ylläpitokustannuksia esimerkiksi sisäpuolen näkyvien CLT:n pintojen kulutuskestävyyden osalta. Tutkimusmielessä oman aivan erityisen ulottuvuutensa tuo mahdollisuus kerätä käyttäjäkokemuksia esimerkiksi massiivipuupintojen vaikutuksista lasten käyttäytymiseen. Päiväkodin rakenteiden seurantaa mm. kosteuden ja lämpötilojen osalta jatketaan myös kohteen valmistuttua sen käytön aikana.

Hukanhaudan päiväkodin rakennusaikaisilla tutkimus- ja kehittämistoimenpiteillä pyritään tuottamaan uutta tietoa, joka hyödyntäisi koko  puurakentamisen alan kehitystä. Hankkeen kautta saadaan tuotettua myös opetukseen materiaalia jota ei muuten olisi saatavilla. Kustannusten ja työmenekkien seurannalla pyritään helpottamaan teollisten puurakenteiden kustannuslaskentaa ja sitä kautta tuomaan puuta yhä kilpailukykyisemmäksi vaihtoehdoksi muiden perinteisempien rakennusmenetelmien rinnalle.

 

 

Lisätiedot:

Ville Mertanen
p. 046 923 1885
ville.mertanen@karelia.fi