Rakentaminen

Suomessa on yli 1.5 miljoonaa rakennusta, joiden kerrosala on lähes puoli miljoonaa neliömetriä. Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on noin 40% ja ne aiheuttavat noin 36% kasvihuonepäästöistä. Olemassa olevasta rakennuskannasta puretaan vuosittain noin 1%, joista syntyy jätettä noin puolitoista miljoonaa tonnia ilman maamassoja.

Europan komissio, valtiot ja kaupungit ovat asettaneet omia tavoitteitaan olla tulevaisuudessa hiilineutraaleja. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on myös rakennusteollisuuden tehtävä oma osansa. Rakentamisessa tulisikin pyrkiä luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Rakentamisen alan kehittäminen on yksi Karelia-ammattikorkeakoulun strategisista valinnoista osana Hiilineutraalit ratkaisut! ja älykästä tuotantoa ja palveluja! teemoja*. Kehittäminen tapahtuu koulutuksen sekä soveltavan tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta osana rakennus- ja talotekniikan koulutusvastuualueiden toimintaa.

Karelia-ammattikorkeakoulun rakentamiseen liittyvän osaamisen ydin on rakennustekniikan, rakennusfysiikan ja talotekniikan ratkaisujen soveltaminen rakentamiseen. Näiden lisäksi puumateriaaliin-, ympäristövaikutuksien arviointiin- ja digitalisaatioon liittyvät osaamiset täydentävät ydinosaamisia.

Karelia-ammattikorkeakoulun rakentamisen alaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteet ovat:

Tutustu myös: WoodJoensuu.fi

* Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa on määritelty viisi keskeistä teemaa, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa.